Logo Logo

Centre Detail

JH2. Jharkhand : Ranganiya-1, Godda

  • Address

    Adani Skill Development Centre, Saksham Computer Centre, Community Hall Ranganiya, Po: Baksara, Block: Poreyahat Dist: Godda, Jharkhand 814133

  • Phone
    7004094482