Logo Logo

Centre Detail

JH5. Jharkhand : Bahuriya, Godda

  • Address

    Adani Skill Development Centre, Saksham Sewing Centre, Community Hall Bahuriya, Post Khatnai, Block Godda Dist Godda, Jharkhand 814133

  • Phone
    7004094482