Logo Logo

Centre Detail

JH7. Jharkhand : Ranganiya, Godda

  • Address

    Adani Skill Development Centre, Saksham Sewing Centre, Community Hall Ranganiya, Po: Baksara, Block: Poreyahat Dist Godda, Jharkhand 814133

  • Phone
    7004094482